KONKURS ARCHITEKTONICZNY-LOKAL USŁUGOWY ul. 1 MAJA 25 ŻYRARDÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o ogłasza Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu na dostosowanie do potrzeb realizacji działań, dotyczących programu “Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wydzielonego lokalu usługowego, znajdującego się w wielorodzinnym budynku  mieszkalno – usługowym przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Prezesa PGM Żyrardów Sp. z o.o. :    zarządzenie

Regulamin konkursu:    regulamin

Oświadczenie:      oświadczenie

Rzut parteru:    rzut parteru