Ogłoszenia na wynajem lokali

Ogłoszenie o lokalach mieszkalnych do wynajęcia w drodze przetargu

Regulamin przetargów na najem lokali mieszkalnych
Cz1 Cz2

REGULAMIN PRZETARGóW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia w drodze przetargu

Ogłoszenie o lokalu użytkowym do wynajęcia w drodze przetargu [1 Maja 54-dawna poczta] rzut parteru

Ogłoszenie o lokalu użytkowym do wynajęcia w drodze przetargu [1 Maja 74-dawna pierogarnia]