Przetargi

Aktualne W toku Archiwalne Wyniki zamówień publicznych
Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki


Brak aktualnych przetargów.

.
7 05.07.2019 12.07.2019 Wykonanie robót budowlanych na ścianie szczytowej budynku przy ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie. w toku
8 07.06.2019 24.06.2019 Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A, 1 Maja 31 – oficyna, Kamienna 9 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w podziale na części w toku
9 29.05.2019 07.06.2019 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym perzy ul. Żeromskiego 10 w Żyrardowie w toku
10 28.05.2019 05.06.2019 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych przy ul. Kanałowej 4 m1, Kanałowej 4 m 6, Kanałowej 4 m 7 w Żyrardowie. w toku
11 28.05.2019 06.06.2019 Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 29 m 3, Leszno 23 m 17, Wyspiańskiego 5 m 22 w Żyrardowie w toku
12 23.05.2019 07.06.2019 Modernizacja 12 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem Projektu powykonawczego instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami Rzeczoznawcy ds. PPOŻ w toku
13 22.05.2019 11.06.2019 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 86 w Żyrardowie. w toku
14 21.05.2019 28.05.2019 Wykonanie i wymiana 28 okienek strychowych i 4 okien (blend) w budynku wielorodzinnym przy ul. Kanałowej 3 w Żyrardowie. w toku
15 17.05.2019 03.06.2019 Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie. w toku
16 13.05.2019 28.05.2019 ,,Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A, 1 Maja 31 – oficyna, Kamienna 9 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w podziale na części” w toku
17 13.05.2019 22.05.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 19 w Żyrardowie w toku
18 13.05.2019 21.05.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbiórkę komórki przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie, wraz z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków w toku
19 09.05.2019 16.05.2019 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie w toku
20 07.05.2019 16.05.2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 20 w Żyrardowie w toku
21 07.05.2019 15.05.2019 Wymiana piasku w piaskowniach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w toku
22 30.04.2019 10.05.2019 Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie w toku
23 30.04.2019 10.05.2019 Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie w toku
24 30.04.2019 08.05.2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 16 w Żyrardowie. w toku
25 29.04.2019 09.05.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 19 w Żyrardowie. w toku
26 29.04.2019 14.05.2019 Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie. w toku
27 25.04.2019 06.05.2019 Wymiana piasku w piaskowniach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w toku
28 16.04.2019 24.04.2019 Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego, legalizacja gaśnic oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie w toku
29 09.04.2019 17.04.2019 Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Leszno 42 m 15, Hallera 22 m 5, Leszno 25 m 22, Jasna 5 m 10, Piękna 25 m 18 w Żyrardowie w toku
30 02.04.2019 10.04.2019 Usługa w zakresie koszenia terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp.z o.o. oraz na posesjach stanowiących własność PGM w toku
31 01.04.2019 11.04.2019 Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego, legalizacja gaśnic oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Targowiska Miejskiego w Żyrardowie w toku
32 01.04.2019 10.04.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie w toku
33 26.03.2019 02.04.2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 14 w Żyrardowie w toku
34 18.03.2019 29.03.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1 Maja 84a i 1 Maja 84e w Żyrardowie w toku
35 14.03.2019 27.03.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. 1 Maja 84c i Jasna 9B w Żyrardów w toku
36 14.03.2019 28.03.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1 Maja 84d w Żyrardowie w toku
37 14.03.2019 25.03.2019 Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w okresie dwóch lat w toku
38 13.03.2019 28.03.2019 Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie w toku
39 13.03.2019 22.03.2019 Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego, legalizacja gaśnic oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie w toku
40 08.03.2019 21.03.2019 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie w toku
41 05.03.2019 12.03.2019 Obsługa Archiwum zakładowego ( Składnicy Akt) w przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r. w toku
42 25.02.2019 04.03.2019 Obsługa Archiwum zakładowego ( Składnicy Akt) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od daty podpisania do dnia 31.12.2019r. w toku
43 18.02.2019 25.02.2019 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych przy ul. Limanowskiego 34 m 1, ul. Limanowskiego 28 m 4 w Żyrardowie. w toku
44 25.01.2019 31.01.2019 Gotowość oraz naprawy bieżące w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznych na terenie Targowiska w Żyrardowie od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. w toku
45 25.01.2019 31.01.2019 Gotowość oraz naprawy bieżące w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznych w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. w toku
46 24.01.2019 01.02.2019 Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie. w toku
47 21.01.2019 29.01.2019 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. w toku
48 17.12.2018 27.12.2018 Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie – siedziba PGM Żyrardów Sp. z o.o. okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. w toku
49 11.12.2018 19.12.2018 Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
50 06.12.2018 14.12.2018 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie w 2019r. w toku
51 06.12.2018 14.12.2018 Malowanie części warsztatowej i ułożenie posadzki w pomieszczeniu administracyjnym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie w toku
52 30.11.2018 10.12.2018 Wykonanie robót budowlanych w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r. w toku
53 30.11.2018 10.12.2018 Wykonanie robót budowlanych w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r. w toku
54 30.11.2018 10.12.2018 Wykonanie robót budowlanych w branży ślusarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r. w toku
55 30.11.2018 10.12.2018 Wykonanie robót budowlanych w branży ślusarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r. w toku
56 29.11.2018 07.12.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2018r. do 13.12.2019r. w toku
57 28.11.2018 07.12.2018 Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych z terenu targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie w toku
58 27.11.2018 04.12.2018 Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie w toku
59 19.11.2018 27.11.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2018r. do 13.12.2019r. w toku
60 19.11.2018 27.11.2018 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych w posiadaniu Miasta Żyrardów, w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, budynkach PGM Żyrardów oraz Targowiska od 01.12.2018r do 31.12.2019r. w toku
61 15.11.2018 23.11.2018 Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego i głównego wyłącznika ppoż oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie. w toku
62 15.11.2018 23.11.2018 Wykonanie 5-letniego i rocznego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie w toku
63 15.11.2018 23.11.2018 Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie. w toku
64 09.11.2018 19.11.2018 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych w posiadaniu Miasta Żyrardów, w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, budynkach PGM Żyrardów oraz Targowiska od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. w toku
65 09.11.2018 19.11.2018 Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych z terenu targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie. w toku
66 07.11.2018 15.11.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2018r. do 13.12.2019r w toku
67 07.11.2018 15.11.2018 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie w 2019r. w toku
68 06.11.2018 14.11.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Żyrardów będących z zarządzie PGM Żyrardów oraz w budynkach Spółki PGM Żyrardów w okresie od 14.12.2018r do 13.12.2019r. w toku
69 31.10.2018 09.11.2018 Wykonanie ogrodzenia podwórka od sąsiedniej działki, przy ul. Dekerta 2B w Żyrardowie w toku
70 29.10.2018 13.11.2018 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych od 01.12.2018r do 31.12.2019r. w toku
71 26.10.2018 06.11.2018 Usługa ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i mienia targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie. w toku
72 22.10.2018 26.10.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 10 w Żyrardowie. w toku
73 19.10.2018 30.10.2018 Wykonanie usługi ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa mienia i obiektu położonego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie. w toku
74 12.10.2018 23.10.2018 Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku gminnego usytuowanego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 31-oficyna oraz 1 Maja 33A w toku
75 12.10.2018 23.10.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie. w toku
76 12.10.2018 22.10.2018 Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie. w toku
77 02.10.2018 11.10.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Żyrardowie. w toku
78 02.10.2018 11.10.2018 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 8 w Żyrardowie. w toku
79 01.10.2018 08.10.2018 Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku gminnego usytuowanego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 31 – oficyna oraz 1 Maja 33A w toku
80 01.10.2018 08.10.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie. w toku
81 01.10.2018 10.10.2018 Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Środkowa 11 m 17, Szarych Szeregów 3 m 12, Kilińskiego 42 m 16, Limanowskiego 28 m 4 w Żyrardowie w toku
82 01.10.2018 16.10.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
83 24.09.2018 02.10.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 10 w Żyrardowie w toku
84 24.09.2018 09.10.2018 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie I etap wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w toku
85 24.09.2018 09.10.2018 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 70 w Żyrardowie I etap wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w toku
86 21.09.2018 28.09.2018 Wykonanie naprawy dachu komórki przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie w toku
87 13.09.2018 21.09.2018 Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
88 13.09.2018 21.09.2018 Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
89 11.09.2018 18.09.2018 Wykonanie naprawy dachu komórki przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie w toku
90 10.09.2018 18.09.2018 Wymiana 2 szt. drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 43 m 13 w Żyrardowie w toku
91 10.09.2018 18.09.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 16 w Żyrardowie w toku
92 06.09.2018 13.09.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
93 31.08.2018 17.09.2018 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie I etap wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w toku
94 31.08.2018 17.09.2018 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 70 w Żyrardowie I etap wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w toku
95 31.08.2018 10.09.2018 Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
96 31.08.2018 10.09.2018 Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
97 30.08.2018 07.09.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szulmana 20 w Żyrardowie w toku
98 30.08.2018 07.09.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie w toku
99 22.08.2018 30.08.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szulmana 20 w Żyrardowie w toku
100 22.08.2018 30.08.2018 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Szulmana 20 w Żyrardowie w toku
101 21.08.2018 28.08.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie w toku
102 21.08.2018 28.08.2018 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie w toku
103 17.08.2018 24.08.2018 Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku użytkowym( szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 44/46 w toku
104 14.08.2018 22.08.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na naprawę schodów zewnętrznych oraz balustrad do budynku Dworca PKP w Żyrardowie wraz z pozyskaniem zaleceń konserwatorskich oraz Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku
105 13.08.2018 20.08.2018 Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnej budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w toku
106 13.08.2018 20.08.2018 Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w toku
107 10.08.2018 17.08.2018 Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku użytkowym( szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie, przy ul. Moniuszki 44/46 w toku
108 08.08.2018 21.08.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 22 w Żyrardowie w toku
109 31.07.2018 09.08.2018 Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku użytkowym (szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie, przy ul. Moniuszki 44/46 w toku
110 30.07.2018 07.08.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne w części hotelowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 3 w Żyrardowie. w toku
111 25.07.2018 02.08.2018 Wykonanie chodnika oraz utwardzenie drogi wzdłuż chodnika przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. w toku
112 24.07.2018 07.08.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 26 w Żyrardowie w toku
113 20.07.2018 27.07.2018 Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego konstrukcyjno- budowlanego budynku użytkowego ( szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w toku
114 17.07.2018 24.07.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne w części hotelowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 3 w Żyrardowie w toku
115 17.07.2018 24.07.2018 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 5 m 19 w Żyrardowie w toku
116 12.07.2018 20.07.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 22 w Żyrardowie w toku
117 12.07.2018 19.07.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 26 w Żyrardowie w toku
118 09.07.2018 16.07.2018 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 5 m 19 w Żyrardowie w toku
119 03.07.2018 10.07.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego konstrukcyjno-budowlanego budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
120 25.06.2018 02.07.2018 Remont gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 26 m 17, Piękna 25 m 7, Kościuszki 37 m 5, Sienkiewicza 10 m 2 w Żyrardowie w toku
121 25.06.2018 13.07.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego konstrukcyjno-budowlanego budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
122 22.06.2018 29.06.2018 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ciągu pieszego w pasie drogowym dla nieruchomości przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie oraz zajęcie chodnika na szerokość ok. 1,5 m na odcinku długości ok. 36 m wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń. w toku
123 21.06.2018 28.06.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 26 m 17, Piękna 25 m 7, Kościuszki 37 m 5, Sienkiewicza 10 m 2 w Żyrardowie w toku
124 18.06.2018 26.06.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 48 i Waryńskiego 50 w Żyrardowie w toku
125 18.06.2018 27.06.2018 Wykonanie przedmiarów robót w branży budowlanej i sanitarnej oraz kosztorysów inwestorskich na remonty lokali gminnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Żyrardów, własności zleconej oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. w toku
126 18.06.2018 26.06.2018 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. 1 Maja 31 – oficyna w Żyrardowie. w toku
127 18.06.2018 25.06.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 84c m 55 w Żyrardowie w toku
128 18.06.2018 25.06.2018 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 84c m 55 w Żyrardowie w toku
129 30.05.2018 11.06.2018 Opracowanie projektu wymiany drewnianej stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 31 m 9 i Kościuszki 43 m 13 w Żyrardowie wraz z pozyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanego w formie Decyzji w toku
130 28.05.2018 04.06.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 48 i Waryńskiego 50 w Żyrardowie w toku
131 25.05.2018 05.06.2018 Wymiana drewnianej stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Limanowskiego 37A m 10 i Waryńskiego 21A m 15 w Żyrardowie w toku
132 21.05.2018 07.06.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 31 w Żyrardowie. w toku
133 18.05.2018 04.06.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie. w toku
134 17.05.2018 24.05.2018 Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót na termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 48 i Waryńskiego 50 w Żyrardowie w toku
135 17.05.2018 24.05.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 48 i Waryńskiego 50 w Żyrardowie w toku
136 17.05.2018 30.05.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie. w toku
137 15.05.2018 21.05.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 31 w Żyrardowie. w toku
138 09.05.2018 18.05.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. w toku
139 09.05.2018 17.05.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad naprawą pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Kilińskiego 44/Jasna 5, Dekerta 18, Mickiewicza 17, Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. w toku
140 24.04.2018 09.05.2018 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 30 w Żyrardowie w toku
141 20.04.2018 27.04.2018 Wymiana istniejącej sto;arki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie w toku
142 18.04.2018 26.04.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie, objętego ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku
143 18.04.2018 26.04.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Farbiarska 8 w Żyrardowie. w toku
144 18.04.2018 10.05.2018 Dostawa urządzeń grzewczych w toku
145 23.04.2018 Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
146 13.04.2018 25.04.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Mickiewicza 17 w Żyrardowie. w toku
147 13.04.2018 23.04.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie. w toku
148 13.04.2018 20.04.2018 Naprawa dachu z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Kilińskiego 44 oraz przy ul. Jasna 5 w Żyrardowie. w toku
149 13.04.2018 19.04.2018 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Kilińskiego 48 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w toku
150 11.04.2018 17.04.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie, objętego ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku
151 30.03.2018 11.04.2018 Usługa wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków przy ul. 1 Maja 70, 1 Maja 72, 1 Maja 74, 1 Maja 84A, 1 Maja 84E, 1 Maja 86 w Żyrardowie w toku
152 15.03.2018 23.03.2018 Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-warsztatowym oraz budynku garażowym przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie. w toku
153 13.03.2018 23.03.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 8 w Żyrardowie w toku
154 12.03.2018 21.03.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Szulmana 20 i 1 Maja 10 w Żyrardowie w toku
155 09.03.2018 16.03.2018 Wymiana 20 szt. drewnianej stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych w Żyrardowie w toku
156 09.03.2018 20.03.2018 Wykonanie usługi w zakresie dozoru dworca PKP Żyrardów i przyległego terenu. w toku
157 08.03.2018 22.03.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 10 w Żyrardowie. w toku
158 05.03.2018 12.03.2018 Wykonanie pięcioletniego i rocznego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego budynku mieszkalno – warsztatowego oraz budynku garażowego przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie. w toku
159 05.03.2018 12.03.2018 Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-warsztatowym oraz budynku garażowym przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie. w toku
160 26.02.2018 12.03.2018 Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie. w toku
161 21.02.2018 01.03.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 53 w Żyrardowie. w toku
162 16.02.2018 23.02.2018 Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ulicy Armii Krajowej 5 w Żyrardowie – siedziba PGM Żyrardów Sp. z o.o okres od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. w toku
163 15.02.2018 23.02.2018 Wymiana 2 szt. drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Narutowicza 40 w Żyrardowie w toku
164 15.02.2018 22.02.2018 Wykonanie remontu Gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 26 m 17, Słowackiego 18 m 4, Mickiewicza 17 m 3, 1 Maja 84c m 57, Piękna 25 m 7, 1 Maja 86 m 19 w Żyrardowie w toku
165 08.02.2018 16.02.2018 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Limanowskiego 37a m 10 i Waryńskiego 21A m 15 w Żyrardowie w toku
166 06.02.2018 14.02.2018 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 7 i 15 oraz w dwóch klatkach schodowych przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie. w toku
167 29.01.2018 05.02.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o w okresie od 14.02.2018r. do 13.12.2018r. w toku
168 16.01.2018 24.01.2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów oraz w budynkach Spółki PGM Żyrardów w okresie od 14.02.2018r do 13.12.2018r w toku
169 15.01.2018 25.01.2018 Wykonanie usługi ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa mienia i obiektu położonego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie w toku
170 10.01.2018 17.01.2018 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. w toku
171 04.01.2018 10.01.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
172 14.12.2017 20.12.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
173 05.12.2017 13.12.2017 Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
174 05.12.2017 13.12.2017 Dostawa 3 szt. komputerów i 1 szt. laptopa (używanych, poleasingowych) dla PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
175 01.12.2017 08.12.2017 Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w toku
176 01.12.2017 12.12.2017 Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie. w toku
177 29.11.2017 07.12.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 20 w Żyrardowie w toku
178 24.11.2017 06.12.2017 Usługa ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i mienia targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie w toku
179 24.11.2017 04.12.2017 Wykonanie robót w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w toku
180 21.11.2017 28.11.2017 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie w 2018r. w toku
181 21.11.2017 28.11.2017 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych w posiadaniu Miasta Żyrardów, w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, budynkach PGM Żyrardów oraz Targowiska w 2018r. w toku
182 21.11.2017 28.11.2017 Ułożenie płytek gresowych na parterach w klatkach schodowych ( podesty+stopnie schodowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 47 w Żyrardowie w toku
183 21.11.2017 27.11.2017 Naprawa elementów drewnianych biegów schodowych wraz z podestami w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 47 w Żyrardowie w toku
184 21.11.2017 29.11.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej na demontaż istniejących drzwi, powiększenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 60 bl. 7 w Żyrardowie w toku
185 13.11.2017 17.11.2017 Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie. w toku
186 08.11.2017 17.11.2017 Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie. w toku
187 08.11.2017 20.11.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2018 r. w toku
188 07.11.2017 16.11.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej na demontaż istniejących drzwi, powiększenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 60 bl. 7 w Żyrardowie w toku
189 03.11.2017 13.11.2017 Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie. w toku
190 03.11.2017 09.11.2017 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. 11 Listopada 26, 11 Listopada 32, Jasna 9b, 1 Maja 84c wraz z wykonaniem projektów powykonawczych na każdy budynek osobno w toku
191 03.11.2017 14.11.2017 Naprawa elementów drewnianych biegów schodowych wraz z podestami w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
192 03.11.2017 15.11.2017 Ułożenie płytek gresowych na parterach w klatkach schodowych (podesty + stopnie schodowe)w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
193 02.11.2017 08.11.2017 Wykonanie i montaż pergoli na pojemniki z odpadami komunalnymi na terenach posesji Rodzinna 3 i Rodzinna 5 w Żyrardowie w toku
194 31.10.2017 15.11.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych od 01.12.2017 do 31.12.2018 w toku
195 26.10.2017 03.11.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 9 m 3a, Limanowskiego 16 m 3, Kanałowej 4 m 3 i 5 w Żyrardowie. w toku
196 27.10.2017 06.11.2017 Remont elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 38 w Żyrardowie (remont elewacji: zachodniej – frontowej, elewacji I i II – bramy przejazdowej, wymiana witryn wystawowych). w toku
197 20.10.2017 27.10.2017 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 48 w Żyrardowie w toku
198 12.10.2017 19.10.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 1b przy ul. Armii Krajowej 10 w Żyrardowie w toku
199 12.10.2017 18.10.2017 Remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 32 w Żyrardowie w toku
200 05.10.2017 17.10.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Mireckiego 70 w Żyrardowie. w toku
201 05.10.2017 13.10.2017 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Doczkała 4 w Żyrardowie w toku
202 04.10.2017 16.10.2017 Wymiana okien drewnianych na okna PCV w klatce schodowej i lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym znajdującym się przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie w toku
203 03.10.2017 11.10.2017 Naprawa dachu z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, remontem kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mickiewicza 17 w Żyrardowie. w toku
204 29.09.2017 09.10.2017 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 5 m 13, Chopina 17 m 28, Chopina 13 m 3, Limanowskiego 18 m 16, Kilińskiego 42 m 19 a, Kilińskiego 42 m 3, 1 Maja 84 c m 60, Waryńskiego 26 m 22, Mickiewicza 19 b m 3 w Żyrardowie. w toku
205 29.09.2017 10.10.2017 Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 8 w Żyrardowie. w toku
206 28.09.2017 03.10.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
207 26.09.2017 02.10.2017 Remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 32 w Żyrardowie w toku
208 22.09.2017 03.10.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 70 w Żyrardowie. w toku
209 22.09.2017 04.10.2017 Naprawa dachu z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, remontem kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie. w toku
210 22.09.2017 05.10.2017 Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie. w toku
211 19.09.2017 27.09.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie. w toku
212 18.09.2017 27.09.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w okresie od 02.10.2017 do 03.01.2018 r. w toku
213 18.09.2017 26.09.2017 Naprawa dachu z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, remontem kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mickiewicza 17 w Żyrardowie. w toku
214 18.09.2017 28.09.2017 Wykonanie projektu i wymiana stolarki okiennej na szczytach budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Staszica 4 w Żyrardowie. w toku
215 18.09.2017 28.09.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę istniejących komórek, wykonanie boksów komórkowych blaszanych przy ul. Sienkiewicza 11 w Żyrardowie. w toku
216 12.09.2017 20.09.2017 Naprawa orynnowania na budynku przy ulicy Narutowicza 24 B w Żyrardowie. w toku
217 08.09.2017 21.09.2017 Naprawa dachu z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, remontem kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie w toku
218 08.09.2017 19.09.2017 Roboty budowlane polegające na zainstalowaniu systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. 1 go Maja 54, Dittricha 8, Kościuszki 36, A. Krajowej 8 w Żyrardowie w toku
219 25.08.2017 30.08.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
220 22.08.2017 30.08.2017 Wymiana 1 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
221 22.08.2017 31.08.2017 Wykonanie podestu przed klatką schodową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 7 w Żyrardowie w toku
222 09.08.2017 18.08.2017 Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania robót na remont nadproży na 1 ścianie( nad klatką schodową) budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
223 02.08.2017 11.08.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Jasna 1/Waryńskiego 38 w Żyrardowie w toku
224 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 24 w Żyrardowie w toku
225 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 12H w Żyrardowie w toku
226 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 20 w Żyrardowie w toku
227 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 22 w Żyrardowie w toku
228 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 28 w Żyrardowie w toku
229 26.07.2017 04.08.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 12G w Żyrardowie w toku
230 17.07.2017 27.07.2017 Montaż zadaszenia na wejściami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 8 w Żyrardowie( klatka schodowa nr 1,2,3) w toku
231 11.07.2017 19.07.2017 Dostawa urządzeń grzewczych w toku
232 11.07.2017 21.07.2017 Roboty budowlane polegające na zainstalowaniu systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dittricha 8 i 1 Maja 54 w Żyrardowie w toku
233 11.07.2017 20.07.2017 Montaż zadaszenia nad wejściami do dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 15 w Żyrardowie w toku
234 07.07.2017 18.07.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 24 w Żyrardowie w toku
235 05.07.2017 14.07.2017 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 28 w Żyrardowie w toku
236 05.07.2017 21.07.2017 Wymiana 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza 26B w Żyrardowie w toku
237 03.07.2017 14.07.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego konstrukcyjno- budowlanego budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM w toku
238 03.07.2017 14.07.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego konstrukcyjno- budowlanego budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM w toku
239 28.06.2017 07.07.2017 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 84C m 49, Narutowicza 34 m 1A, Farbiarska 8 m 19, Sienkiewicza 6 m 5, Kościuszki 39 m 13, Kilińskiego 42 m 22 w Żyrardowie w toku
240 23.06.2017 07.07.2017 Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM w toku
241 23.06.2017 07.07.2017 Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM w toku
242 23.06.2017 30.06.2017 Wymiana 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza 26B w Żyrardowie w toku
243 13.06.2017 23.06.2017 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie w toku
244 13.06.2017 23.06.2017 Wykonanie remontu lokalu nr 49 przy ul. 1 Maja 84c w Żyrardowie w toku
245 13.06.2017 23.06.2017 Wykonanie remontu lokalu nr 1A przy ul. Narutowicza 34 w Żyrardowie w toku
246 01.06.2017 23.06.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żyrardowie przy ul. Kościuszki 22,26,30,31 w toku
247 30.05.2017 05.06.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych przy ul. Dittricha 3 m 11 i 12, Kościuszki 22 m 3, Wyszyńskiego 2 m 21 w Żyrardowie w toku
248 25.05.2017 05.06.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
249 25.05.2017 01.06.2017 Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w toku
250 17.05.2017 25.05.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Orlika 64 w Żyrardowie w toku
251 17.05.2017 25.05.2017 Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Orlika 64 w Żyrardowie w toku
252 16.05.2017 25.05.2017 Likwidacja dołu kloacznego i trzech kabin ustępowych przy ul. Wysockiego 4 w Żyrardowie w toku
253 15.05.2017 24.05.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie objętego ochroną Konserwatora Zabytków w toku
254 15.05.2017 23.05.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ossowskiego 25 bl. 4 w Żyrardowie w toku
255 10.05.2017 18.05.2017 Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Limanowskiego 21 w Żyrardowie w toku
256 10.05.2017 22.05.2017 Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Kościuszki 18 w Żyrardowie w toku
257 10.05.2017 19.05.2017 Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Żeromskiego 2 w Żyrardowie w toku
258 10.05.2017 18.05.2017 Wykonanie zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie w toku
259 09.05.2017 16.05.2017 Wymiana stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Orlika 64 w Żyrardowie w toku
260 08.05.2017 17.05.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Żeromskiego 3 w Żyrardowie w toku
261 08.05.2017 17.05.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 1 przy ul. Żeromskiego 3 w Żyrardowie w toku
262 08.05.2017 12.05.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ul. Kilińskiego 48 w Żyrardowie w toku
263 04.05.2017 15.05.2017 Wymiana rur spustowych – ul. Kanałowa 3 w Żyrardowie w toku
264 28.04.2017 11.05.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ossowskiego 25 bl. 4 w Żyrardowie w toku
265 28.04.2017 08.05.2017 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. 1 Maja 84D w Żyrardowie w toku
266 26.04.2017 08.05.2017 Naprawa i zabezpieczenie dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 8 w Żyrardowie w toku
267 21.04.2017 28.04.2017 Wymiana rur spustowych ul. Kanałowa 3 w Żyrardowie w toku
268 20.04.2017 27.04.2017 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. 1 Maja 84D w Żyrardowie w toku
269 18.04.2017 25.04.2017 Wymiana 3 szt. stolarki okiennej PCV wraz z nawiewnikami ciśnieniowymi i parapetami zewnętrznymi w III klatkach schodowych w budynku przy ul. Kamiennej 8 w Żyrardowie w toku
270 17.03.2017 24.03.2017 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w Żyrardowie w toku
271 17.03.2017 27.03.2017 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu nr 3 przy ul. Słowackiego 12 w Żyrardowie w toku
272 17.03.2017 28.03.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Mielczarskiego 7 w Żyrardowie w toku
273 16.03.2017 23.03.2017 Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie PGM w okresie dwóch lat w toku
274 13.03.2017 20.03.2017 Wykonanie usługi w zakresie dozoru dworca PKP Żyrardów i przyległego terenu w toku
275 06.03.2017 13.03.2017 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Mielczarskiego 7 w Żyrardowie w toku
276 02.03.2017 10.03.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Strażackiej 3 m 5 w Żyrardowie w toku
277 22.02.2017 02.03.2017 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w toku
278 17.01.2017 25.01.2017 Świadczenie usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
279 09.01.2017 20.01.2017 Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Dittricha 3 w Żyrardowie w toku
280 30.12.2016 09.01.2017 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2017r w toku
281 21.12.2016 28.12.2016 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie w 2017r w toku
282 16.12.2016 27.12.2016 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2017r. w toku
283 12.12.2016 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2017r. w toku
284 01.12.2016 12.12.2016 Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych z terenu targowiska w toku
285 30.11.2016 08.12.2016 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2017r. w toku
286 25.11.2016 05.12.2016 Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie w toku
287 25.11.2016 14.12.2016 ,,Roboty budowlane w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.? w toku
288 21.11.2016 05.12.2016 ,,Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.? w toku
289 17.11.2016 28.11.2016 Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie od 15.12.2016 do 15.12.2017 w toku
290 15.11.2016 25.11.2016 Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków w toku
291 10.11.2016 18.11.2016 Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w toku
292 10.11.2016 18.11.2016 Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 3 przy ul. Słowackiego 12 w Żyrardowie w toku
293 26.10.2016 14.11.2016 Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie okres od 16.12.2016r. do 15.12.2017r. w toku
294 31.10.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 1 Maja 33 w Żyrardowie w toku
295 23.09.2016 03.10.2016 Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budowlanych w 169 budynkach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. w toku
296 16.09.2016 26.09.2016 ?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mireckiego 54 bl 2 w Żyrardowie? w toku
297 08.09.2016 19.09.2016 ?Dostawę urządzeń grzewczych? w toku
298 07.09.2016 20.09.2016 ?Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. POW 4 w Żyrardowie.? w toku
299 30.08.2016 14.09.2016 ?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mireckiego 54 bl 2 w Żyrardowie? w toku
300 16.08.2016 22.08.2016 Wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Kościuszki 31 w Żyrardowie. w toku
301 08.08.2016 23.08.2016 ,,Naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków?? w toku
302 03.08.2016 18.08.2016 Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie w toku
303 29.07.2016 17.08.2016 ?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dekerta 2B w Żyrardowie? w toku
304 29.07.2016 16.08.2016 ?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dekerta 18 w Żyrardowie? w toku
305 26.07.2016 12.08.2016 Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do zabytkowego budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie. w toku
306 13.07.2016 20.07.2016 Wykonanie i montaż z zakotwieniem-konstrukcja nośna, poszycie-komórek lokatorskich na terenie nieruchomości przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie. w toku
307 12.07.2016 19.07.2016 Remont wejść do klatek schodowych i zaplecza lokali użytkowych w budynku przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie. w toku
308 11.07.2016 18.07.2016 Wykonanie robót malarskich(mozaika) w 2 klatkach schodowych w budynku położonym przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie w toku
309 11.07.2016 18.07.2016 Remont lokali mieszkalnych w Żyrardowie ul. Kościuszki 31 m 10, Limanowskiego 25 m 5, Mireckiego 68 m 6a, Legionów Polskich 27 m 4, Chopina 13 m 1, Chopina 17 m 4. w toku
310 06.07.2016 15.07.2016 Wykonanie audytu termo modernizacyjnego budynku przy ul. Ossowskiego 31 w Żyrardowie w toku
311 01.07.2016 25.07.2016 Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do zabytkowego budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie. w toku
312 23.06.2016 05.07.2016 ?Roboty ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie.? w toku
313 22.06.2016 18.07.2016 Usługi projektowo kosztorysowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Limanowskiego 12 H, 12G,14, 20, 22, 24, 26, 28 w Żyrardowie objętych ochroną Konserwatora Zabytków w toku
314 21.06.2016 27.06.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Waryńskiego 48 w Żyrardowie w toku
315 21.06.2016 27.06.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie w toku
316 17.06.2016 30.06.2016 Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 22 w Żyrardowie. w toku
317 17.06.2016 30.06.2016 Wykonanie chodnika przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Limanowskiego 37 A w Żyrardowie. w toku
318 09.06.2016 15.06.2016 Konserwacja lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Kościuszki 33 w Żyrardowie w toku
319 08.06.2016 22.06.2016 Budowa ogrodzenia działki nr 2582/2 od strony północno-wschodniej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Limanowskiego 34 w Żyrardowie. w toku
320 06.06.2016 21.06.2016 ?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 28 w Żyrardowie? w toku
321 20.05.2016 10.06.2016 Usługi projektowo kosztorysowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 54 bl 2 w Żyrardowie w toku
322 20.05.2016 10.06.2016 Usługi projektowo kosztorysowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 2B w Żyrardowie. w toku
323 06.05.2016 23.05.2016 Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 22 w Żyrardowie. w toku
324 28.04.2016 16.05.2016 Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 15 w Żyrardowie. w toku
325 13.04.2016 22.04.2016 wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie w toku
326 08.04.2016 15.04.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Kościuszki 29 w Żyrardowie w toku
327 08.04.2016 15.04.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Waryńskiego 38 w Żyrardowie w toku
328 08.04.2016 15.04.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Waryńskiego 46 w Żyrardowie w toku
329 08.04.2016 15.04.2016 Remont lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Kościelnej 8 w Żyrardowie w toku
330 25.03.2016 08.04.2016 ?Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 32 w Żyrardowie.? w toku
331 11.03.2016 23.03.2016 Dozór dworca PKP w Żyrardowie oraz przyległego terenu w toku
332 08.03.2016 18.03.2016 Wykonanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie w toku
333 08.03.2016 16.03.2016 Wymiana okien w toku
334 19.02.2016 02.03.2016 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych w toku
335 25.11.2015 11.12.2015 Konserwacja ogólnobudowlana Wspólnoty Mieszkaniowe w toku
336 24.11.2015 10.12.2015 Konserwacja ogólnobudowlana Gmina w toku
337 23.11.2015 09.12.2015 Konserwacja hydrauliczna Gmina w 2016r w toku
338 23.11.2015 10.12.2015 Konserwacja ślusarska w 2016 w toku
339 20.11.2015 08.12.2015 Wykonanie robót w branży hydraulicznej w budynkach Wspólnot w toku
340 16.11.2015 02.12.2015 Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków w toku
341 28.09.2015 15.10.2015 Dostawa urządzeń grzewczych w toku
342 09.01.2015 22.01.2015 Utrzymanie Czystości w zasobach PGM – 2015r w toku
343 27.11.2014 16.12.2014 Roboty w branży hydraulicznej w lokalach gminnych. w toku