Gotowość oraz naprawy bieżące w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznych w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.