Likwidacja dołu kloacznego i trzech kabin ustępowych przy ul. Wysockiego 4 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.05.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 25.05.2017
Ogłoszono dnia: 16.05.2017