Obsługa Archiwum zakładowego ( Składnicy Akt) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od daty podpisania do dnia 31.12.2019r.