Obsługa Archiwum zakładowego ( Składnicy Akt) w przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.