Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbiórkę komórki przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie, wraz z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków