Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie