Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Kościuszki 18 w Żyrardowie