Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Limanowskiego 21 w Żyrardowie