Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Żeromskiego 2 w Żyrardowie