Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie- siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. od dnia 01.02.2020r do 31.12.2020r.