Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2019 r. do 13.12.2020 r.