Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2018r. do 13.12.2019r

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 15.11.2018 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 15.11.2018
Ogłoszono dnia: 07.11.2018