Usługa ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i mienia targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.