Usługa odczytu liczników zimnej i ciepłej wody w lokalach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 31.12.2019r.