Usługa w zakresie koszenia terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp.z o.o. oraz na posesjach stanowiących własność PGM