Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na centralne ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 21 w Żyrardowie