Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 19 w Żyrardowie.