Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1 Maja 84d w Żyrardowie