Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 10 w Żyrardowie