Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 5a w Żyrardowie