Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ul. Kilińskiego 48 w Żyrardowie