Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. 1 Maja 31 – oficyna w Żyrardowie.