Wykonanie i montaż pergoli na pojemniki z odpadami komunalnymi na terenach posesji Rodzinna 3 i Rodzinna 5 w Żyrardowie