Wykonanie naprawy dachu komórki przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie