Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.