Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM