Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach stanowiących własność PGM oraz zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.