Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM