Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego, legalizacja gaśnic oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Targowiska Miejskiego w Żyrardowie