Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie