Wykonanie remontu lokalu nr 1A przy ul. Narutowicza 34 w Żyrardowie