Wykonanie remontu lokalu nr 49 przy ul. 1 Maja 84c w Żyrardowie