Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie PGM w okresie dwóch lat