Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie.