Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej w budynku przy Placu Jana Pawła II w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu wymiany okien oraz uzyskaniem decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków