Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.