Majątek

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa:

Kapitał zakładowy: 7 002 000 zł
Gmina Miasto Żyrardów: 100% udziałów