Budowa ogrodzenia działki nr 2582/2 od strony północno-wschodniej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Limanowskiego 34 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.06.2016 10:00
Miejsce składania ofert: PREDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŻYRARDÓW sP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 5,96-300 żYRARDÓW,SEKRETARIAT
Termin otwarcia ofert: 22.06.2016
Ogłoszono dnia: 08.06.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogrodzenia działki nr 2582/2 położonej przy ul. Limanowskiego 34 w Żyrardowie – od strony północno-wschodniej (wjazd do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 4 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 5 do SIWZ.