Dostawa 3 szt. komputerów i 1 szt. laptopa (używanych, poleasingowych) dla PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 13.12.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 13.12.2017
Ogłoszono dnia: 05.12.2017