Dostawa urządzeń grzewczych

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 15.10.2015 9:45
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGM
Termin otwarcia ofert: 15.10.2015
Ogłoszono dnia: 28.09.2015

Treść

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5, tel. 46 858-10-00 fax. 46 858-10-01, e-mail: pgm.zampub@zyrardow.pl zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń grzewczych.