Dostawa urządzeń grzewczych

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 19.07.2017 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 19.07.2017
Ogłoszono dnia: 11.07.2017