?Dostawę urządzeń grzewczych?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 19.09.2016 9:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,960300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 19.09.2016
Ogłoszono dnia: 08.09.2016

Treść

   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń grzewczych w ilości:

55 szt. pieców grzewczych TYP 1

15 szt. pieców grzewczych TYP 2

10 szt. kuchni węglowych przenośnych niezabudowanych

Szczegółowy zakres i parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 5.