Gotowość oraz naprawy bieżące w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.12.2019 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.12.2019
Ogłoszono dnia: 13.12.2019
Załączniki: