Gotowość oraz naprawy bieżące w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznych na terenie Targowiska w Żyrardowie od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 31.01.2019 10:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 31.01.2019
Ogłoszono dnia: 25.01.2019