Konserwacja hydrauliczna Gmina w 2016r

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 09.12.2015 09:00
Miejsce składania ofert: PGM żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, Sekretariat, pok .nr 7
Termin otwarcia ofert: 09.12.2015
Ogłoszono dnia: 23.11.2015

Treść

,,Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych?