Konserwacja lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Kościuszki 33 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Inne
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 15.06.2016 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 15.06.2016
Ogłoszono dnia: 09.06.2016