Konserwacja ogólnobudowlana Gmina

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.12.2015 09:00
Miejsce składania ofert: Żyrardów ul. Armii Krajowej 5 Sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 10.12.2015
Ogłoszono dnia: 24.11.2015

Treść

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Załączniki: